müəllimlərimə SAYGI

Xüsusilə radiologiya və girişimsel radiologiya təhsilimi tamamlamamda mənə köməkçi olan, hər zaman dəstəklərini arxamda hiss etdiyim, peşə mənadakı başarılarımdaki ən böyük pay sahibləri, gərək tibbi gərəksə tibb xarici həyat təcrübələrindən, fəlsəfələrindən, yol göstericiliklerinden çox faydalandığım qiymətli müəllimlərim Doç.Dr.Turhan Cumhur'a və Uz.Dr.Tülay Ölçer'e təşəkkürümü bildirirəm. 2012-ci ildə vəfat edən Turhan Hocamıza Allahdan rəhmət diləyir, təqaüdçü olan Tülay Hocamıza pensiya həyatında xoşbəxtliklər diləyirəm.

Dos. Dr. Turhan Cumhur 10.03.1947 tarixində Niğde'nin Ulukışla mahalında anadan olub. İlk və orta təhsilini Ankara Qurtuluş Liseyində tamamladı. 1963-ci ildə Hacettepe Universiteti Tibb Fakültəsini qazandı və 1969-ci ildə məzun oldu. Eyni il Hacettepe Universiteti Tibb Fakültəsi Radiologiya Bölməsinə assistent olaraq başladı. 1972-ci ildə ixtisasını aldı. 1972-1974 illəri arasında əsgərlik vəzifəsini tamamladı. 1974-1976-ci illərdə Düzce Dövlət Xəstəxanasında radiologiya mütəxəssisi olaraq vəzifə etdi. Daha sonra Səhiyyə Nazirliyinin açdığı Türkiyə Yüksək İxtisas Xəstəxanası Radyologiya Departamentinin şef müavinliyi imtahanını qazanıb Türkiyə Yüksək İxtisas Xəstəxanasına təyin edildi. 1981-ci ildə dosent oldu. Eyni il Radyoloji klinik şefi oldu və şeflik və klinik direktorluğu vəzifəsini 2012 Mart ayında təqaüdçü olana qədər davam etdirdi. 1998-2000 illəri arasında Türkiyə Yüksək İxtisas Xəstəxanasında başhekimlik vəzifəsi etdi. İş həyatında ortaq işlərə əhəmiyyət verən, hər mövzuda bilik və təcrübələrini ətrafına köçürən, primitiv, məsuliyyət sahibi, intizamlı bir elm adamı idi. Özünü yeniləməsi məlumatlılığı ilə uzmanlığının ilk illərində xaricdə İsveç LUNT Universitetində və İngiltərədə angioqrafiya və girişimsel radiologiya sahəsində təhsil almış və ölkəmizdə radioloji yeni bir dünyagörüşü gətirmişdir. Yurdumuzda perkutan bilıər direnaj ilk dəfə 1978-ci ildə özü tərəfindən başladılmışdır. Inferior vena cava cəhdləri, splenoportografi, özofagus varis sklerozu, aortik rüşvət proqramlar, özofagusa stent qoyulması kimi vaskulyar və qeyri vaskulyar girişimsel tətbiqlərin edilməsinə ilk dəfə özü liderlik etmişdir. Ölkəmizdə TİPS tətbiqi ilk dəfə özü tərəfindən edilmişdir. Litaratüre keçən yurd içi və yurd xarici çox sayda işləri vardır. Çox sayda elm adamının yetişməsinə öz töhfəsini vermişdir. 30.04.2012 tarixində həyatını itirən qiymətli müəllimimiz Dos. Dr. Turhan CUMHUR səssizcə işıqlar ölkəsindəki həyatına keçid etmişdir. Nurlar içində, dinclik içində, olmasını diləyərik. (TGV)