BASURUN (HEMOROİDİN)AMELİYATSIZ DAMAR İÇİ YOLLA TEDAVİSİ

Basur tedavisinde ameliyatsız tedavi: Hemoroidal arter embolizasyonu ( Genişlemeye yol açan basur damarlarının atardamar yolundan girilerek tıkanması işlemi)

Basur nedir?

Basurun temel oluşum mekanizması anüs bölgesindeki atardamarlarla toplardamarlar arasında oluşan yüksek basınçlı bağlantı ve buna bağlı olarak anüsteki toplardamarlardaki ağrılı genişlemedir.

Basur tedavisindeki yenilikler

Basur tedavisinde her geçen gün yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Fakat bu tedavilerin büyük bir kısmı anüs yoluyla uygulanan tedavilerdir ve hastaya konfor açısından rahatsızlık vermektedir. Hemoroidal arter embolizasyonu ( Genişlemeye yol açan basur damarlarının atardamar yolundan girilerek tıkanması işlemi) oldukça yeni ,etkili, güvenli ve ameliyata gerek göstermeyen tedavidir. Bu  tedavi cerrah ve gastroenterologların gözetiminde Girişimsel Radyologlar tarafından uygulanmaktadır. 

Halen uygulanan ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemlerden farkı nedir?

Basur tedavisi için halen uygulanan ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemler sadece genişlemiş damarlara (toplardamarlara) yöneliktir. Halbuki asıl problem bu bölgedeki atardamarlarla toplardamarlar arasındaki genişlemiş bağlantılar ve basınç artışıdır. Bu nedenle sadece genişlemiş damarlara (toplardamarlara) yönelik yapılan tedavilerde başarı oranı daha düşük ve tekrarlama oranı daha fazladır. Bu nedenle basurun ameliyatsız damar içi yolla tedavisi diğer yöntemlere göre daha üstündür.

Tedavi nasıl yapılır?

Tedavinin temel mantığı şöyledir: Kasıktaki atardamardan girilerek basur damarlarını oluşturan ve besleyen atardamara tıkayıcı bir madde verilir bu da 1 hafta içinde ve sonrasında genişlemiş basur damarlarında sönmeye neden olur. Bu damarların tıkanması bölgedeki organlarda beslenme bozukluğuna neden olmamaktadır. İşlem süresi yaklaşık 20 dakikadır ve ağrısız acısız bir işlemdir. Hasta işlemden sonra aynı gün taburcu edilmekte ve günlük hayatına devam edebilmektedir. Tedavi anüs yoluyla uygulanmadığından hastalar tedaviyi daha rahat tolere edebilmektedirler. Tedavi hastada şikayete neden olan her türlü evredeki basur için uygulanabilir.

Riskleri nedir?

Tedaviye bağlı risk ve komplikasyon oranları %5 in altındadır.

Bu tedaviyi nasıl yaptırabilirim?

Üniversitemizin hastanesinin girişimsel radyoloji polikliniğine başvurabilirsiniz. Burada ayrıntılı değerlendirilmeniz ve bilgilendirmeniz yapılacaktır. Gastroenteroloji ve genel cerrahi kliniklerinde de değerlendirilmeniz yapıldıktan hemen sonra işlem günü tespit edilip işleminiz yapılacaktır. 

SUPERİOR REKTAL ARTER EMBOLİZASYON (SRAE)  İŞLEMİ İÇİN BİLGİLENDİRME  (AYDINLATMA):

SRAE Nedir?

Damar içine bazı maddeler, özel mekanik araçlar veya kişinin kendi pıhtılaşmış kanı verilerek oluşturulan damar tıkama işlemidir.

SRAE Niçin Yapılır?

Kanamayı durdurmak, doğumsal ya da sonradan gelişen bazı damarsal bozuklukları tedavi etmek, tümörlerin etkilerini azaltmak, istenmeyen bazı hastalıklı doku parçalarını ortadan kaldırmak için yapılır. 

SRAE Nasıl Yapılır?

Önce anjiografi işlemi yapılır. Damarsal yapılar gösterilir ve embolizasyon yapılacak hedef damar yada damarlar belirlenir. Hedef damarlara kateter yerleştirip, embolizan madde(damar tıkayıcı madde) verilir. Kontrol anjiyografisi çekilir. Yeterli ise işlem bitirilir, değilse gerekli damarlar kateterize edilerek işlem tekrarlanır. Ortalama işlem 1 saat sürer

SRAE İşleminin Riskleri ve Komplikasyonları:

İşlem sırasında yaşınıza ve mevcut sağlık durumunuza bağlı olarak aşağıdaki bazı riskler ve istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir

1-Ağrı tedavi edilen bölgenin oksijensiz kalmasına bağlı olarak gelişir ve genellikle ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilir. Ağrı günlerce sürebilir ve hastanede yatarak tedavi gerektirebilir.

2- Enfeksiyon: Apse, sepsis(%2)

3- Embolizasyon alanında iskemi(%4)

4- Hedef dışındaki bölge ya da organın kasıtsız embolizasyonla tıkanması(%3).

5- Kanama

6- Ölüm(< % 0.001)

7-Kontrast madde reaksiyonları:

a) Anafilaktoid reaksiyon: ciddi alerji benzeri reaksiyondur, ölüme yol açabilir.           

            b) Solunum yollarında spazm ve ödem: solunum sıkıntısına yol açar.

c)Hafif alerjik reaksiyonlar: aksırma, göz yaşarması, vücutta kızarıklık, ürtiker(kurdeşen).

d) Enjeksiyon yapılan yerde sıcaklık hissi, ağrı.

e) Bulantı, kusma.

f) Böbrek yetmezliği.

g) Kalp ritim bozuklukları.

h) Epilepsi

SRAE Önce Yapılması Gerekli İşlemler:

1- İşlemden önce hasta en az 8 saat aç olmalıdır. İşlemden 8 saat önceye kadar sıvı alımı devam etmelidir. Bundan sonra sıvı alımı damar yoluyla yapılacaktır. Acil durumda bu şart aranmaz.

2- İşlemden önce kanın pıhtılaşma özelliklerini gösteren hemostaz testleri (INR, APTT, fibrinojen, trombosit sayımı) ve kan ile bulaşan hastalıklar için (Hbs, HIV ve HCV) testler yapılmış olmalıdır. Hemostaz testleri istenilen seviyede değilse pıhtılaşmayı önleyen ilaçların alımının kesilmesi ve uygun tedavi verilmesi gerekir. Oral antikoagülan ilaç kullanan hastalar işlemden 3-4 gün önce ilaçlarını kesmelidirler.

 3- Kullanılan kontrast madde böbrek hasarı oluşturabileceğinden BUN, kreatinin testleri de yapılmış olmalıdır.

 4- İşlem öncesinde hastanın sürekli kullandığı kalp ve tansiyon ilaçları gibi ilaçları almasına devam etmelidir. Hasta ilaçlarını sabahları alıyorsa az bir miktar suyla içmelidir.

5- Şeker hastası olanlar şeker hastalığı ile ilgili kan şekeri düşürücü ilaçları, aç kaldıkları için almamalıdırlar. Şeker düşürücü olarak metformin(glucophage) kullanan hastalar mutlaka durumu doktoruna bildirmeli, bu ilaç işlemden önce ve sonra 48 saat kullanılmamalıdır.

6- Bazı embolizasyon işlemleri öncesi damardan veya kalçadan koruyucu antibiyotik yapılabilir.

7- İşlem öncesi radyoloji servisine indirilmeden önce ya da işlem öncesi paranteral (damardan veya kas içerisine)sakinleştirici veya gerekirse diğer ilaçlar verilir. Sakinleştirici sizi rahatlatacak, uyuklamaya neden olmasına rağmen muhtemelen işlem sırasında uyanık olacaksınız.

SRAE Sonra Yapılması Gerekli İşlemler:

 İşlem bittikten sonra giriş yeri el ile basılarak kanama durdurulacaktır. Kanama durdurulduktan sonra tekrar kanama olmaması için, giriş yeri üzerine kum torbası konacaktır.

 Hasta işlem sonrası en az 4 saat yatakta yatacaktır ve bacağını bükmeden düz olarak yatacaktır. Bu süre zarfında ihtiyaçları için kalkmayacaktır. İşlemden sonra aksi söylenmedikçe yemek yenilebilir. Kontrast maddenin bazı yan etkilerinin oluşmaması için bol miktarda sıvı alımı faydalı olacaktır. Hasta bir süre hastanede gözlem altında tutulacaktır.

 

BASURUN (HEMOROİDİN)AMELİYATSIZ DAMAR İÇİ YOLLA TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLEDİRME VİDEOLARI (İNGİLİZCE)