HOCALARIMA SAYGI

Özellikle radyoloji ve  girişimsel radyoloji eğitimimi tamamlamamda bana yardımcı olan, her zaman desteklerini arkamda hissettiğim, mesleki anlamdaki başarılarımdaki en büyük pay sahipleri, gerek tıbbi gerekse tıp dışı hayat tecrübelerinden, felsefelerinden, yol göstericiliklerinden çok faydalandığım değerli hocalarım Doç.Dr.Turhan Cumhur'a ve Uz.Dr.Tülay Ölçer'e teşekkürlerimi sunarım. 2012 yılında vefat eden Turhan Hocamıza Allah'tan rahmet diler, emekli olan Tülay Hocamıza emeklilik hayatında mutluluklar dilerim. 

Doç. Dr. Turhan Cumhur 10.03.1947 tarihinde Niğde'nin Ulukışla ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamladı. 1963 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1969 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümüne asistan olarak başladı. 1972 yılında ihtisasını aldı. 1972-1974 yılları arasında askerlik görevini tamamladı. 1974-1976 yıllarında Düzce Devlet Hastanesi’nde radyoloji uzmanı olarak görev yaptı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın açtığı Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Radyoloji Bölümünün şef muavinliği sınavını kazanıp Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’ne atandı. 1981 yılında doçent oldu. Aynı yıl Radyoloji klinik şefi oldu ve Şeflik ve klinik direktörlüğü görevini 2012 Mart ayında emekli oluncaya kadar sürdürdü. 1998-2000 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde Başhekimlik görevi yaptı. Çalışma hayatında ortak çalışmalara önem veren, her konuda bilgi ve deneyimlerini çevresine aktaran, ilkeli, sorumluluk sahibi, disiplinli bir bilim adamıydı. Kendisini yenilemesi farkındalığı ile uzmanlığının ilk yıllarında yurt dışında İsveç Lunt Üniversitesi’nde ve İngiltere’de anjiografi ve girişimsel radyoloji alanında eğitim almış ve ülkemizde radyolojiye yeni bir bakış açısı getirmiştir. Yurdumuzda perkütan bilier direnaj ilk kez 1978 yılında kendisi tarafından başlatılmıştır. İnferior vena cava girişimleri, splenoportografi, özofagus varis sklerozu, aortik greft uygulamaları, özofagusa stent konulması gibi vasküler ve non vasküler girişimsel uygulamaların yapılmasına ilk kez kendisi öncülük etmiştir. Ülkemizde TİPS uygulaması ilk kez kendisi tarafından yapılmıştır. Litaratüre geçen yurt içi ve yurt dışı çok sayıda çalışmaları vardır. Çok sayıda bilim adamının yetişmesine katkıda bulunmuştur. 30.04.2012 tarihinde yaşamını yitiren kıymetli hocamız Doç. Dr. Turhan CUMHUR sessizce ışıklar ülkesindeki yaşamına geçiş yapmıştır. Nurlar içinde, huzur içinde, olmasını dileriz. (TGV)