Neden GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (Ameliyatsız tedavi yöntemleri) ?

 • Tıbbın teknolojiyle beraber en hızlı gelişen dallarından biridir.
 • İleri derecede gelişmiş teknolojik yöntem ve malzemelerle ameliyatsız tedavi çözümleri sunar.
 • Ülkemizde bu konuda dünya çapında saygı gören hekimler mevcuttur.
 • Girişime uygun olan hastaları genel anestezi ve cerrahinin komplikasyonlarından korur.
 • Başarı oranları cerrahi tekniklerle aynı hatta bazı işlemlerde daha yüksektir.
 • Toplam komplikasyon oranları daha düşüktür.
 • Ölüm riski, oranları çok daha düşüktür.
 • Hastanede kalış süreleri daha kısadır.
 • Çoğu işlemde aynı gün taburcu edilirsiniz.
 • Başkalarına muhtaç olma gereksinimini en aza indirir.
 • Toplam masraf daha azdır, ekonomiktir.
 • Hasta açısından zahmete girmeden tekrarlanabilir.
 • Özellikle bazı hasta gruplarında tek seçenektir.
 • Hasta mennuniyet oranları, tedaviyi diğer hastalara önerme oranları  çok yüksektir.
 • Tıpta uzmanlık sınavında ve sonrasında doktorlar tarafından en çok tercih edilen uzmanlık alanlarından biridir.
 • Multidisipliner, takım olarak çalışır.

Girişimsel radyoloji :

            Amerikan Tıp Birliğinin (American Medical Association-AMA) radyoloji uzmanlık alanı tanımlamalarında Vasküler ve Girişimsel radyolojinin tanımı şu şekildedir:”Vasküler ve Girişimsel Radyologlar, radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kılavuzluğunda perkütan yöntemleri kullanarak hastalıkları teşhis ve tedavi ederler. Bu doktorlar, bu tekniklerle tanı ve / veya tedaviye müsait bozuklukların belirtileri ve semptomları ile ilgilenmektedir. Hastalıkların patofizyolojisi ve doğal geçmişi, vasküler ve girişimsel prosedürlerin endikasyonları ve kontraendikasyonları ile bunların uygulanmasının klinik ve teknik yönlerinin yanı sıra semptomlara odaklanırlar. Vasküler ve Girişimsel Radyoloji hekimleri, bu çeşitli bozuklukların medikal ve cerrahi alternatifleri, perkütan görüntüleme rehberli prosedürleri içeren görüntüleme yöntemleri ve radyasyon fiziği, radyasyon biyolojisi ve radyasyondan korunmanın temelleri ile ilgilenmektedir.” Vascular and Interventional Radiology. Vascular and Interventional Radiologists diagnose and treat diseases using percutaneous methods guided by radiologic imaging. These physicians are concerned with the signs and symptoms of disorders amenable to diagnosis and/or treatment by these techniques. They focus on symptoms as well as the pathophysiology and natural history of the disorders, the indications for and contraindications to vascular and interventional procedures, and the clinical and technical aspects of their implementation. Vascular and Interventional Radiology physicians are concerned with the medical and surgical alternatives in these various disorders, imaging methods that include percutaneous imaging guided procedures, and the fundamentals of radiation physics, radiation biology, and radiation protection.”