BİYOPSİ  İŞLEMLERİ

BİYOPSİ

Nedir?

Biyopsi tanısının ne olduğu araştırılan dokudan iğne yardımı ile parça alarak patolojik değerlendirme sonrası doku tanısı elde etmektir.

Niçin Yapılır?

Bir hastalığın tedavisinin takibi için, araştırılan dokunun tümör olup olmadığını ve tümörse hangi tip tümör olduğunun aydınlatılması için, kanser yayılımı şüphesi olan lezyonlarda tanıyı doğrulamak için, kanser evresinin belirlenebilmesi için, iyi huylu olduğundan şüphenilen lezyonların tanısını koymak için yapılabilir.

Nasıl Yapılır?

Hasta biyopsi alınacak dokuya uygun şekilde pozisyonlandırılır. Biyopsi alınacak dokuya en yakın ve uygun alanda sterilizasyon ve lidokain ile lokal anestezi yapılarak hastanın ağrı duymaması temin edilmeye çalışılır. Lezyonun girilecek yerden uzaklığına göre, izlenecek rotaya göre, lezyonun şekli ve tipine göre, farklı özelliklerde (uç kısmından kesici-yan kesminden kesic; otomatik-yarı otomatik-otomatik olmayan…) ince iğneler (25-20G) veya  kalın iğneler (14-19G) hazırlanır. Görüntüleme eşliğinde biyopsi alınır preparatlara yayılır ve sitopatolojik incelemeye yönlendirilir.

İşleminin Riskleri ve Komplikasyonları

Genel olarak biyopsi işlemi sonrasında komplikasyon oranı %2 nin altındadır ve bunların arasında

1- Kanama.

2- Enfeksiyon, abse gelişimi, sepsis

3- İğnenin geçtiği rotada ve komşuluğunda, kaçınılmaz ve veya istenmeden gelişen organ yaralanmaları (Nadir olarak daha ileri tedavi yöntemi olan cerrahiyi gerektirebilir)

4- Yaklaşık %0.005 oranında iğne yolunda tümör ekilimi riski

5- Yaklaşık %0.005 ile % 0.03 oranında ölüm riski

yer almaktadır.

İşlemden önce yapılması gerekenler:

1- İşlemden önce hasta en az 8 saat aç olmalıdır. İşlemden 8 saat  önceye kadar sıvı alımı devam etmelidir. Bundan sonra sıvı alımı damar yoluyla yapılacaktır. Acil durumda bu şart aranmaz.

2- İşlemden önce kanın pıhtılaşma özelliklerini gösteren hemostaz testleri (INR, APTT, fibrinojen, trombosit sayımı) ve kan ile bulaşan hastalıklar için (Hbs, HIV ve HCV) testler yapılmış olmalıdır. Hemostaz testleri istenilen seviyede değilse pıhtılaşmayı önleyen ilaçların alımının kesilmesi ve uygun tedavi verilmesi gerekir. Oral antikoagülan ilaç kullanan hastalar işlemden 3-4 gün önce ilaçlarını kesmelidirler.

3- İşlem öncesinde hastanın sürekli kullandığı kalp ve tansiyon ilaçları gibi ilaçları almasına devam etmelidir. Hasta ilaçlarını sabahları alıyorsa az bir miktar suyla içmelidir.

4- Şeker hastası olanlar şeker hastalığı ile ilgili kan şekeri düşürücü ilaçları, aç kaldıkları için almamalıdırlar. Şeker düşürücü olarak metformin(glucophage) kullanan hastalar mutlaka durumu doktoruna bildirmeli, bu ilaç işlemden önce ve sonra 48 saat kullanılmamalıdır.

5- İşlem öncesi radyoloji servisine indirilmeden önce ya da işlem öncesi paranteral (damardan veya kas içerisine)sakinleştirici veya gerekirse diğer ilaçlar verilir. Sakinleştirici sizi rahatlatacak ,uyuklamaya neden olmasına rağmen muhtemelen işlem sırasında uyanık olacaksınız.

6- İşlem öncesinde mümkünse sitopatolog bir doktor hazır bulunmalıdır.

7- Görüntüleme yöntemleri (ultrason, floroskopi, BT,MR) biyopsi öncesi hazırlanmalıdır.

8- Hastanın damar yolu açık olmalıdır.

9- Gerekli sterilizasyon sağlanmalıdır.

Sonra Yapılması Gerekli İşlemler

     İşlem bittikten sonra giriş yeri el ile basılarak kanama durdurulacaktır. Kanama durdurulduktan sonra tekrar kanama olmaması için, giriş yeri üzerine bandaj  konacaktır.

    Hasta işlem sonrası en az 4 saat yatakta yatacaktır. İşlemden sonra aksi söylenmedikçe yemek yenilebilir. Bol miktarda sıvı alımı faydalı olacaktır. Hasta bir süre hastanede gözlem altında tutulacaktır. Olası komplikasyonlar yakından takip edilecektir.

 

 

 

YASAL UYARI

Bu sitenin amacı sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yöneliktir. Bu site herhangi bir ticari kaygı taşımamakta olup hastaları ve konu ileilgili doktorları bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Reklam, övünç, haksız rekabet kaygısı taşımamaktadır. Tanı ve tedavinin kesinlikle uzman bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir. Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisinde geçerliliği doğrulanmadan kullanılamaz. Bu sitedeki bilgiler konu ile ilgili tıbbi kılavuzlardan, güncel araştırmalardan, konu ile ilgili uzman kişilerin görüşlerinden faydalanılarak bilimsel doğruluğu ortaya koyularak kanıta dayalı tıp kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır.