KALP DIŞI DAMARLARIN ANJİOPLASTİ VE/VEYA STENT İŞLEMLERİ

ANJİYOPLASTİ VE/VEYA STENT BİLGİLENDİRME(AYDINLATMA):

Anjiyoplasti / stent Nedir?

Cerrahi işleme gerek kalmaksızın tıkalı veya daralmış damarları balon kateter ile genişletme (anjioplasti) ve özel protezin(stent) damar içine yerleştirilerek damarların açılma yöntemidir.

Niçin Yapılır?

Damarda tıkanma ve daralma varsa yapılır.En sık tıkanıklık yapan hastalık ateroskleroz(damar sertliği)dur.Bu hastalıkta damar iç yüzeyinde plak adı verilen yağ birikimleri oluşur.Damardaki tıkanıklıklar organlara yeteri kadar oksijen ve besleyici maddelerin gitmemesine neden olur.Damarda genişletme işlemi yapıldığında organlara yeteri kadar kan gideceğinden şikayetler yok olacak veya azalacaktır.

Nasıl Yapılır?

Daha önce anjiografi işlemi yapılır.Anjioplasti kateteri tıkalı veya daralmış damara yerleştirilir.Balon şişirilerek tıkalı damar açılır.Yeterli açıklık oluşmamışsa genişletme işlemi sırasında damarda bazı komplikasyonlar gelişmişse, damarın devamlı açık kalmasını sağlayan stent tıkanıklık seviyesine yerleştirilir.Bazı durumlarda damarın açıklığının anjioplasti işlemi ile sağlanamayacağı düşünülüyorsa önce anjioplasti sonra stent yerleştirme işlemi yada balon üzerine yüklenmiş ,balonu şişirerek yerleştirilen özel stentler kullanılır.

Anjiyoplasti / stent İşleminin Riskleri ve Komplikasyonları:

1-Kateter ve balon damar zedelenmesine yol açabilir.

2-Damar içinde pıhtılaşma

3-Sadece anjioplasti uygulandığında tıkanıklık açılmayabilir.Bu durumda stent takılır

4-Giriş yerinde kateter takma işlemi sırasında kanama olabilir

5-Beyine giden damarlara işlem uygulandığında inme(felç) oluşabilir.

6-Damar tıkanması, genellikle 24 saat içinde olabilir, ilaçlar,anjioplasti ve stent koyma işleminin tekrarlanması gerekebilir veya acil cerrahi tedavi gerekebilir.

Anjiyoplasti / stent İşleminden Önce Yapılması Gerekli İşlemler:

1- İşlemden önce hasta en az 8 saat aç olmalıdır. İşlemden 8 saat  önceye kadar sıvı alımı devam etmelidir. Bundan sonra sıvı alımı damar yoluyla yapılacaktır. Acil durumda bu şart aranmaz.

2- İşlemden önce kanın pıhtılaşma özelliklerini gösteren hemostaz testleri (INR, APTT, fibrinojen, trombosit sayımı) ve kan ile bulaşan hastalıklar için (Hbs, HIV ve HCV) testler yapılmış olmalıdır. Hemostaz testleri istenilen seviyede değilse pıhtılaşmayı önleyen ilaçların alımının kesilmesi ve uygun tedavi verilmesi gerekir. Oral antikoagülan ilaç kullanan hastalar işlemden 3-4 gün önce ilaçlarını kesmelidirler.

     Kullanılan kontrast madde böbrek hasarı oluşturabileceğinden BUN, kreatinin testleri de yapılmış olmalıdır.

     İşlem öncesinde hastanın sürekli kullandığı kalp ve tansiyon ilaçları gibi ilaçları almasına devam etmelidir. Hasta ilaçlarını sabahları alıyorsa az bir miktar suyla içmelidir.

     Şeker hastası olanlar şeker hastalığı ile ilgili kan şekeri düşürücü ilaçları, aç kaldıkları için almamalıdırlar. Şeker düşürücü olarak metformin(glucophage) kullanan hastalar mutlaka durumu doktoruna bildirmeli, bu ilaç işlemden önce ve sonra 48 saat kullanılmamalıdır.

     İşlem yapılmadan 1 gün önce giriş yapılacak kasık bölgesinin traş edilmesi gereklidir.

İşlemden Sonra Yapılması Gerekli İşlemler

     İşlem bittikten sonra giriş yeri el ile basılarak kanama durdurulacaktır. Kanama durdurulduktan sonra tekrar kanama olmaması için, giriş yeri üzerine kum torbası konacaktır.

     Hasta işlem sonrası en az 4 saat yatakta yatacaktır ve bacağını bükmeden düz olarak yatacaktır. Bu süre zarfında ihtiyaçları için kalkmayacaktır. İşlemden sonra aksi söylenmedikçe yemek yenilebilir. Kontrast maddenin bazı yan etkilerinin oluşmaması için bol miktarda sıvı alımı faydalı olacaktır. Hasta bir süre hastanede gözlem altında tutulacaktır.

 

 

 

YASAL UYARI

Bu sitenin amacı sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yöneliktir. Bu site herhangi bir ticari kaygı taşımamakta olup hastaları ve konu ileilgili doktorları bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Reklam, övünç, haksız rekabet kaygısı taşımamaktadır. Tanı ve tedavinin kesinlikle uzman bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir. Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisinde geçerliliği doğrulanmadan kullanılamaz. Bu sitedeki bilgiler konu ile ilgili tıbbi kılavuzlardan, güncel araştırmalardan, konu ile ilgili uzman kişilerin görüşlerinden faydalanılarak bilimsel doğruluğu ortaya koyularak kanıta dayalı tıp kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır.