KİST HİDATİK OLGULARININ PERKÜTAN (CİLTTEN GİRİLEREK) ALKOL UYGULAMASI veya MİKRODALGA ABLASYON İLE TEDAVİSİ

PERKUTAN KİST HİDATİK TEDAVİSİ İÇİN BİLGİLENDİRME (AYDINLATMA):

Perkutan Kist Hidatik Tedavisi Nedir?

Dışarıdan iğne ile kist hidatik parazitinin oluşturduğu kist içine girilerek yapılan cerrahi tedaviye alternatif bir tedavi yöntemidir.

Niçin Yapılır?

Cerrahi tedaviye göre daha az riskli hastayı daha az incitici yöntem olarak bazı kist tiplerinde ve bu yöntem için uygun yerleşimde olan kistler için yapılır.

Nasıl Yapılır?

Görüntüleme yöntemleri(genellikle ultrasonografi bazen bilgisayarlı tomografi) ile giriş yeri belirlenir. Giriş yeri uygun temizlik yapıldıktan sonra steril(mikropsuz) örtü örtülür. Giriş yerine ağrı duyusunu ortadan kaldıran ilaç(lokal anestezik) enjekte edilir. Görüntüleme kılavuzluğunda kist içine iğne ile girilir. Kist formu ve büyüklüğüne göre kist içine kateter yerleştirilir veya giriş yapılan iğne ile kist boşaltılır. Kist içine kistin canlılığını ortadan kaldıracak ilaç verilir ve tekrar boşaltılır. Kist büyükse kist içine boyalı madde(kontrast madde) vererek kistin safra yolu ile ilişkisi olup olmadığına bakılır İlişki yoksa kist içine alkol vererek kistin içine sıvı birikmesinin önüne geçilir. Safra yolları ile ilişki varsa kateterden sıvı gelişi azalana kadar kateter yerinde bırakılır.

Perkutan Kist Hidatik Tedavisinin Riskleri ve Komplikasyonları:

1- İğne girişi ile ilgili komplikasyonlar: kanama, infeksiyon.

2-Allerjik reaksiyonlar anaflaktoik reaksiyon(ciddi alerjik reaksiyondur ölüme neden olabilir)

3-Kist sıvısının sızması ile diğer organlara hastalığın yayılımı.

4-Kimyasal safra yolu iltihabı(kist safra yolu ilişkili ve alkol verildiyse olur.

5-Kullanılan ilaçlara bağlı toksisiste. Kist çok büyükse ilaç fazla kullanıldığında olur.

Perkutan Kist Hidatik Tedavisinde Önce Yapılması Gereken İşlemler:

1- İşlemden 1 hafta öncesinden başlayan ve 1 ay devam eden albendazol veya mebandozal ilacı kullanılır. İlaç hastalığın tedavisi sırasında muhtemel yayılımını önler.

2-Endişeyi azaltmak için sedatif ilaçlar verilebilir.

3-Hasta 6-8 saat aç olmalıdır.

4- İşlemden önce kanın pıhtılaşma özelliklerini gösteren hemostaz testleri (INR, APTT, fibrinojen, trombosit sayımı) ve kan ile bulaşan hastalıklar için (Hbs, HIV ve HCV) testler yapılmış olmalıdır. Hemostaz testleri istenilen seviyede değilse pıhtılaşmayı önleyen ilaçların alımının kesilmesi ve uygun tedavi verilmesi gerekir. Oral antikoagülan ilaç kullanan hastalar işlemden 3-4 gün önce ilaçlarını kesmelidirler.

Perkutan Kist Hidatik Tedavisi Sonrasında Yapılması Gereken İşlemler:

 İşlemden sonra hasta bir süre gözlem altında tutulur. Hasta aynı gün aktiviteden uzak tutulur. Hasta 1,3, 6 ve 12 aylarda ultrasonografik, 1 yılda bilgisayarlı tomografi ile kontrol edilir.

 

 

 

YASAL UYARI

Bu sitenin amacı sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yöneliktir. Bu site herhangi bir ticari kaygı taşımamakta olup hastaları ve konu ileilgili doktorları bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Reklam, övünç, haksız rekabet kaygısı taşımamaktadır. Tanı ve tedavinin kesinlikle uzman bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir. Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisinde geçerliliği doğrulanmadan kullanılamaz. Bu sitedeki bilgiler konu ile ilgili tıbbi kılavuzlardan, güncel araştırmalardan, konu ile ilgili uzman kişilerin görüşlerinden faydalanılarak bilimsel doğruluğu ortaya koyularak kanıta dayalı tıp kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır.