Omurga kırıkları ve ağrısının ameliyatsız tedavisi VERTEBROPLASTİ-KİFOPLASTİ-STENTOPLASTİ

Vertobroplasti-kifoplasti-stentoplasti nedir?

Vertebroplasti omurganın ön kısmında bulunan gövde bölümünün kırılması, kanser nedeni ile hasara uğraması ya da doğuştan gelen bazı damar hastalıklarının tedavisi için kullanılan özel bir girişimsel tedavi yöntemidir. Anestezi altında ve radyolojik kontrol ile, hasara uğramış olan omurga kemiği içerisine polimetilakrilat adlı kimyasal madde ( kemik çimentosu ) enjeksiyonu yapılır ve kemik sağlam hale getirilir.

Kifoplasti, vertebroplasti işlemi öncesinde kemik içerisine özel bir balon yerleştirilerek balonun şişirilmesi ile kırılmış olan kemikteki yükseklik kaybının olabildiği ölçüde düzeltilmesi, daha sonra da balonun kemik içerisinden çıkartılarak balon sayesinde kemik içinde yaratılan boşluğa kemik çimentosu enjeksiyonu yapılmasıdır. Stentoplasti işlemi kifoplastiye benzer şekilde ama balon yerine stent kullanılarak yapılan işlemdir.

Niçin yapılır?

Vertebroplasti ve kifoplasti en sık olarak osteoporoza bağlı omurga kırıklarında uygulanır. Halk arasında kemik erimesi olarak tanınan osteoporoz, kemik yoğunluğunu azaltır, kemiklerin sertliklerini azaltıp daha dirençsiz ve kolay kırılabilir hale gelmelerine yol açar. İleri yaştaki hastalarda basit düşmeler, çarpmalar, ağır kaldırmalar omurga kemiklerinde kompresyon kırığı olarak adlandırdığımız kırıklara yol açabilirler. Aynı biçimde kemikte erimeye neden olan kanser metastazları, hemanjiom, myelom olarak adlandırılan hastalıklarda da vertebroplasti ve kifoplasti yöntemleri kullanılır

Nasıl yapılır?

Her iki işlem de genel anestezi uygulaması gerektiren işlemler değildir, lokal anestezi ve damardan uygulanan sakinleştirici ilaçlar yardımı ile yapılabilirler. Yüzüstü pozisyonda, hastanın kırığının bulunduğu seviye steril olacak şekilde temizlenir, fluoroskopi adını verdiğimiz özel bir görüntüleme sistemi ile kırık kemik görüntülenir. İşlem sırasında sürekli olarak radyolojik kontrol yapılır. Cildin kesilmesi gerekmez, sadece özel iğnenin geçebileceği kadar birkaç milimetre uzunluğunda bir cilt kesisi yeterlidir. Sürekli olarak radyolojik kontrol altında iğne kemiğin kırık bölgesine kadar uzatılır ve daha sonra iğnenin içinden kemik çimentosu enjekte edilir. İşlem yapılacak uygulamanın çeşidine göre, 15 dakika ile 30 dakika arasında sürer. Birkaç dakika içinde, enjekte edilen kemik çimentosu kemiğin içinde sertleşmeye başlar ve bir saat içinde tamamen donar.

Vertobroplasti-kifoplasti İşleminin Riskleri ve Komplikasyonları

1- Çimentonun omurga dışına taşması ve buna bağlı ek ağrıların oluşması

2- Çimentonun omurga kanalına kaçması ile omurilik  hasarı oluşması.

Vertebroplasti yapılmaması gereken durumlar:

1-    Vertebranın 1/3 arka kesiminin tutulduğu durumlar.

2-    Spinal kanala kaçak riski yüksek olgular.

3-    Cerrahi stabilizasyon gereken durumlar.