TRAKEOBRONŞİYAL (NEFES YOLLARINA) BALON-STENT UYGULAMASI

Nedir?

Trakeobronşiyal balon-stent uygulaması hava yolundaki darlık ve tıkanıklıkların, fistüllerin balon ve stent uygulaması ile tedavi edilmesidir.

Niçin Yapılır?

Hava yolunda akciğer kanserine, metastatik kanserlere, enfeksiyonlara, vereme, enfeksiyona bağlı hastalıklara ve inflamatuvar hastalıklara, anormal granülasyon dokusuna, entubasyona, hava yolu kolllapsına,  akciğer ve kalp transplantasyonu sonrasına, önceki kemoterapi-radyoterapiye bağlı darlık ve tıkanıklıkların giderilmesi için yapılır. Ayrıca hava yolları ve yemek borusu ve diğer organlar arasında gelişen normalde olmaması gereken bağlantıların (fistüllerin) kapatılması için yapılır.

Nasıl Yapılır?

Başlıca iki yaklaşım vardır. Bronkoskopik yaklaşım ve floroskopik yaklaşım. Bronkoskopik yaklaşım göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanları tarafından uygulanmaktadır. Floroskopik yaklaşım girişimsel radyologlar tarafından tercih edilen uygulamadır. Floroskopik yaklaşımda hastaya uygun pozisyon verildikten ve gerekli anestezi uygulandıktan sonra, hava yolundaki darlık izlenir. Darlık ince teller ve borular yardımı ile geçilir. Darlık tıkanıklık alanına balonla genişleyebilir, kendi genişleyebilir, silikon ve emilebilir stentler uygulanır.

İşleminin Riskleri ve Komplikasyonları

1- Stent yer değiştirmesi, kırılma,bükülme

2- Kanama

3- Enfeksiyon

4- Granülasyon dokusu gelişimine bağlı darlık

5- Hava yolunda laserasyon

Önce Yapılması Gerekli İşlemler:

1- İşlemden önce hasta en az 8 saat aç olmalıdır. İşlemden 8 saat  önceye kadar sıvı alımı devam etmelidir. Bundan sonra sıvı alımı damar yoluyla yapılacaktır. Acil durumda bu şart aranmaz.

2- İşlemden önce kanın pıhtılaşma özelliklerini gösteren hemostaz testleri (INR, APTT, fibrinojen, trombosit sayımı) ve kan ile bulaşan hastalıklar için (Hbs, HIV ve HCV) testler yapılmış olmalıdır. Hemostaz testleri istenilen seviyede değilse pıhtılaşmayı önleyen ilaçların alımının kesilmesi ve uygun tedavi verilmesi gerekir. Oral antikoagülan ilaç kullanan hastalar işlemden 3-4 gün önce ilaçlarını kesmelidirler.

 3- Kullanılan kontrast madde böbrek hasarı oluşturabileceğinden BUN, kreatinin testleri de yapılmış olmalıdır.

 4- İşlem öncesinde hastanın sürekli kullandığı kalp ve tansiyon ilaçları gibi ilaçları almasına devam etmelidir. Hasta ilaçlarını sabahları alıyorsa az bir miktar suyla içmelidir.

5- Şeker hastası olanlar şeker hastalığı ile ilgili kan şekeri düşürücü ilaçları, aç kaldıkları için almamalıdırlar. Şeker düşürücü olarak metformin(glucophage) kullanan hastalar mutlaka durumu doktoruna bildirmeli, bu ilaç işlemden önce ve sonra 48 saat kullanılmamalıdır.

6- Bazı embolizasyon işlemleri öncesi damardan veya kalçadan koruyucu antibiyotik yapılabilir.

7- İşlem öncesi radyoloji servisine indirilmeden önce ya da işlem öncesi paranteral (damardan veya kas içerisine)sakinleştirici veya gerekirse diğer ilaçlar verilir. Sakinleştirici sizi rahatlatacak ,uyuklamaya neden olmasına rağmen muhtemelen işlem sırasında uyanık olacaksınız.

Sonra Yapılması Gerekli İşlemler

     Hasta işlem sonrası en az 4 saat yatakta yatacaktır. İşlemden sonra aksi söylenmedikçe yemek yenilebilir. Kontrast maddenin bazı yan etkilerinin oluşmaması için bol miktarda sıvı alımı faydalı olacaktır. Hasta bir süre hastanede gözlem altında tutulacaktır.

 

 

 

YASAL UYARI

Bu sitenin amacı sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yöneliktir. Bu site herhangi bir ticari kaygı taşımamakta olup hastaları ve konu ileilgili doktorları bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Reklam, övünç, haksız rekabet kaygısı taşımamaktadır. Tanı ve tedavinin kesinlikle uzman bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir. Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisinde geçerliliği doğrulanmadan kullanılamaz. Bu sitedeki bilgiler konu ile ilgili tıbbi kılavuzlardan, güncel araştırmalardan, konu ile ilgili uzman kişilerin görüşlerinden faydalanılarak bilimsel doğruluğu ortaya koyularak kanıta dayalı tıp kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır.