TRANSJUGULER INTRAHEPATİK PORTOSİSTEMİK ŞANT(TIPS) OLUŞTURULMASI

 

Nedir?

TİPS (Transjuguler intrahepatik portosistemik şant) oluşturulması, boyudaki ana toplaradamardan girilerek karaciğer içinde, barsaklardan aldığı kanı karaciğere getiren portal ven ile karaciğerden aldığı kanı kalbe görüten hepatik ven arasında, karaciğer içinde bir tünel oluşturulmasıdır.

Niçin Yapılır?

Özellikle sirozlu hastalarda karaciğer dokusunun sertleşmesine bağlı olarak portal ven basıncı artar. Bu basıncı düşürmek amacı ile TİPS uygulanır. Portal basıncın artmasına bağlı olarak görülen varis kanamalarının önüne geçilememesi ve kontrol altına alınamaması durumunda, diğer tedavi yöntemlerine cevap vermeyen karın içi sıvı toplanmasında (asit), midede portal basınç artışına bağlı değişikliklerin ve kanamaların varlığında, karaciğer yetmezliğine bağlı olarak gelişen akciğer zarları arasında tedaviye dirençli sıvı (hidrotoraks) varlığında, hepatorenal sendromda, Budd-Chiari sendromunda, hepatopulmoner sendromda ve karaciğerdeki toplardamarların tıkayıcı hastalıklarında TİPS tedavi seçeneği olarak uygulanabilir. Kalp yetmezliği, ileri derece veya hızlı ilerleyen karaciğer yetmezliği ve ensefalopati (kandaki toksik maddelerin beyne zarar vermesi) durumunda TİPS uygulanamaz.

Nasıl Yapılır?

Genellikle giriş için boynun sağ tarafındaki ana toplardamar olan sağ internal juguler ven tercih edilir. Buradan giriş yapıldıktan sonra ince teller ve kateterler yardımı ile öncelikle superior vena kava dediğimiz kalbe üst organlardan kan getiren toplardamara oradan da hızlı bir şekilde kalp sağ kulakçığı ve alt organlardan kan getiren inferior vena kava adlı toplardamara girilir. Buradan karaciğerden kalbe inferior vena kava vasıtası ile kan götüren toplardamarlardan biri olan sağ karaciğer toplardamarına girilir. Sağ karaciğer toplardamarı görüntülenir. Basınç ölçümleri yapılır. İnce bir iğne yardımı ile sağ karaciğer toplardamarından öne doğru damarın dışına çıkacak şekilde karaciğer dokusuna girilir ve mide-barsaklardan karaciğere kan getiren portal venin içine girilmeye çalışılır. Portal vene girildikten sonra ince bir telle sağ karaciğer toplardamarı ve portal ven arasında bağlantı oluşturulur. İnce borular yardımı ile basınç ölçümleri ve görüntülemeler yapılır. Oluşturulan bağlantıyı genişletmek için balon genişletme yöntemi uygulanır. Bu bağlantının kapanmaması için içine metelik yapıda bir stent yerleştirilir. Görüntüleme ve basınç ölçümleri tekrarlanır. Gerekli olan durumlarda portal basınç artışına bağlı olarak görülen damar genişlemeleri tıkanır.

İşleminin Riskleri ve Komplikasyonları

1- Karnın içindeki zar tabakaları arasında kan toplanması

2- Safra kesesi yaralanması ve safra yolu kanaması

3- Radyasyona maruziyet sonucu ciltte yanık oluşması

4- Karaciğer beslenmesinin bozulması

5- Böbrek yetmezliği

6- Stentin uygun olmayan yerleşimi veya yer değiştirmesi

7- Ölüm

8- Karaciğer atardamarının zedelenmesi

9- Enfeksiyon

10- Giriş yerinde kanama

11- Bilinç bozukluğu

İşlemden önce Yapılması Gerekli İşlemler:

1- İşlemden önce hasta en az 8 saat aç olmalıdır. İşlemden 8 saat  önceye kadar sıvı alımı devam etmelidir. Bundan sonra sıvı alımı damar yoluyla yapılacaktır. Acil durumda bu şart aranmaz.

2- İşlemden önce kanın pıhtılaşma özelliklerini gösteren hemostaz testleri (INR, APTT, fibrinojen, trombosit sayımı) ve kan ile bulaşan hastalıklar için (Hbs, HIV ve HCV) testler yapılmış olmalıdır. Hemostaz testleri istenilen seviyede değilse pıhtılaşmayı önleyen ilaçların alımının kesilmesi ve uygun tedavi verilmesi gerekir. Oral antikoagülan ilaç kullanan hastalar işlemden 3-4 gün önce ilaçlarını kesmelidirler.

 3- Kullanılan kontrast madde böbrek hasarı oluşturabileceğinden BUN, kreatinin testleri de yapılmış olmalıdır.

 4- İşlem öncesinde hastanın sürekli kullandığı kalp ve tansiyon ilaçları gibi ilaçları almasına devam etmelidir. Hasta ilaçlarını sabahları alıyorsa az bir miktar suyla içmelidir.

5- Şeker hastası olanlar şeker hastalığı ile ilgili kan şekeri düşürücü ilaçları, aç kaldıkları için almamalıdırlar. Şeker düşürücü olarak metformin(glucophage) kullanan hastalar mutlaka durumu doktoruna bildirmeli, bu ilaç işlemden önce ve sonra 48 saat kullanılmamalıdır.

6- Bazı embolizasyon işlemleri öncesi damardan veya kalçadan koruyucu antibiyotik yapılabilir.

7- İşlem öncesi radyoloji servisine indirilmeden önce ya da işlem öncesi paranteral (damardan veya kas içerisine)sakinleştirici veya gerekirse diğer ilaçlar verilir. Sakinleştirici sizi rahatlatacak ,uyuklamaya neden olmasına rağmen muhtemelen işlem sırasında uyanık olacaksınız.

8- Karaciğer toplardamarlarının durumu ultrasonografik inceleme ile değerlendirilmelidir.

9- Olası kan ihtiyacına karşı hazırda bekleyecek kan ve kan ürünleri temin edilmelidir.

İşlemden Sonra Yapılması Gerekli İşlemler

     İşlem bittikten sonra giriş yeri el ile basılarak kanama durdurulacaktır. Kanama durdurulduktan sonra tekrar kanama olmaması için, giriş yeri üzerine bandaj konacaktır.

      İşlemden sonra aksi söylenmedikçe yemek yenilebilir. Kontrast maddenin bazı yan etkilerinin oluşmaması için bol miktarda sıvı alımı faydalı olacaktır. Hasta bir süre hastanede gözlem altında tutulacaktır.

      İşlem sonrasında kalbe gelecek kan miktarında artış olacağından sağ kulakçık basıncı ölçülmeli ve takip edilmelidir. Genelde ilaçla sık idrara çıkmanız sağlanacaktır. Bunun nedeni kalbe gelen yükün azaltılmaya çalışılmasıdır.Akciğer ödemi açısndan dikkatli olunmalıdır ve sık öksürük, nefes darlığı gibi durumlarda doktorlar uyarılmalıdır.

      3.-6.-12. Aylarda ve takip edilen her 6 ayda bir stentin durumu ultrasonografi ile değerlendirileceğinden takiplere gelmeniz önemlidir.

 

TIPS işlemi ile ilgili hastalarca sık sorulan sorular

TIPS nedir?

Transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS), portal hipertansiyonunun tedavisi için minimal invaziv bir işlemdir. TIPS, karaciğerdeki portal ven ile hepatik ven arasında bir şant oluşturarak portal basıncını azaltır. İşlem, juguler venin küçük bir kesi ile açılmasıyla başlar ve bir kateter hepatik vene yerleştirilir ve yönlendirilir. Birinci kateterin yerleştirildiği bölgeden karaciğer dokusu içinden portal ven içine ikinci bir kateter yerleştirilir. İki kateter arasına bir stent yerleştirilerek portal ven ile hepatik ven arasında bir bağlantı oluşturulur.

TIPS nasıl yapılır?

Hastanın damarlarına erişim sağlanır. Genellikle, işlem için boyundan girilen bir kan damarı kullanılır.Bir kateter, hasta karaciğer damarlarına doğru ilerletilir. Bu, ultrason ve röntgen görüntülemeleri yardımıyla gerçekleştirilir. Karaciğerin içine bir iğne yerleştirilir. Bu iğne ile genellikle sağ hepatik ven ve portal ven arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılır. Portal venin içine girildikten sonra kılavuz tel ilerletilir. Bunun üstünden balonla genişletme yapılarak tünel oluşturulur. Sonrasında  stent, karaciğerin içinden portal venin içine doğru yerleştirilir. Bu, portal hipertansiyonunun neden olduğu basıncı düşürmeye yardımcı olur. İşlem sonrasında, hastanın kan basıncı, karaciğer fonksiyonları ve diğer vital işlevleri izlenir.

TIPS hangi hastalarda uygulanır?

Transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS), portal hipertansiyonunun komplikasyonlarının tedavisi için kullanılır. Bu nedenle, TIPS endikasyonları şunları içerir:

Refrakter asit: Tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan şiddetli asit.  Sıvı birikmesi, karın bölgesinde şişkinlik, ağrı, nefes darlığı, iştah kaybı ve kilo kaybı gibi semptomlara neden olabilir.

Varis kanaması:  Varis kanaması, özofagus veya mide gibi organlarda genişlemiş ve zayıflamış damarların patlaması sonucu meydana gelen kanamadır. Bu durum, portal hipertansiyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Portal hipertansiyon, karaciğerin portal venindeki kan akışının engellenmesi veya yavaşlaması sonucu oluşur. Bu durum, karaciğerin portal venlerindeki yüksek basınç nedeniyle, özofagus, mide ve diğer organlardaki damarların genişlemesine neden olur. Bu genişleme, zamanla zayıf hale gelir ve kanamalara neden olabilir. Varis kanaması semptomları, öğürme, kusma, siyah veya kahverengi dışkı, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Hafif vakalarda, kanama kendiliğinden durabilir. Ancak şiddetli kanamalar hayatı tehdit edici olabilir ve acil müdahale gerektirebilir. Bu nedenle, portal hipertansiyonlu hastalarda varis kanaması riski yüksek olduğu için, periyodik kontroller yapılması ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir

Hepatik hidrotoraks: Karın boşluğunda sıvı birikimi nedeniyle göğüs boşluğunda sıvı birikimi. Normal şartlarda, karaciğer sıvıyı vücuttan uzaklaştırır, ancak bazı durumlarda karaciğer yetmezliği veya portal hipertansiyon gibi hastalıklar nedeniyle sıvı birikmesi ve yetersiz drenaj oluşabilir. Bu durumda sıvı, göğüs boşluğuna kaçarak hepatik hidrotoraks adı verilen bir durum oluşur. Hepatik hidrotoraks semptomları, nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı ve halsizlik gibi solunum problemlerine neden olabilir. Bu semptomlar sıvı birikmesinin miktarına ve hızına göre değişebilir. Tedavi genellikle, sıvının boşaltılması ve altta yatan nedenin tedavisi ile gerçekleştirilir. Diüretikler veya sıvı azaltıcı ilaçlar gibi ilaçlarla tedavi edilebilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, TIPS veya karaciğer transplantasyonu gibi daha invaziv tedaviler gerekebilir.

Budd-Chiari sendromu:  Budd-Chiari sendromu, karaciğerin kan dolaşımını etkileyen nadir bir hastalıktır. Karaciğerin venlerindeki tıkanıklık veya daralma sonucu, kan akışı engellenir ve kan karaciğere geri dönemez. Bu durum, karaciğerin şişmesine ve kan basıncının artmasına neden olur. Budd-Chiari sendromunun nedeni, karaciğer venlerindeki tıkanıklıkların genellikle tromboz (pıhtı) veya sıkışma nedeniyle meydana gelmesidir. Bu durum, bazı hastalıkların, özellikle miyeloproliferatif bozukluklar (kan hücrelerinin üretimindeki anormal artış), hepatit, kanser veya lupus gibi bağışıklık sistemi bozukluklarının neden olduğu kan hastalıkları ile ilişkili olabilir. Budd-Chiari sendromu semptomları, karaciğer şişmesi, asit (karın şişliği), karın ağrısı, kilo kaybı, yorgunluk, sarılık ve böbrek yetmezliği gibi belirtilerle kendini gösterir. Tedavi, temel nedenin tedavisi ve semptomların hafifletilmesi için anti-koagülan ilaçlar, diüretikler, diyet değişiklikleri, karaciğer transplantasyonu veya TIPS (transjuguler intrahepatik portosistemik şant) gibi prosedürlerin kullanımını içerebilir.

Portal ven trombozu: Portal venin tıkanması nedeniyle portal hipertansiyon gelişen hastalar. Portal ven trombozu (PVT), portal ven olarak adlandırılan karaciğer ile bağırsaklar arasındaki büyük damarda pıhtılaşma anlamına gelir. Bu durum, karaciğerin normal işlevlerini etkileyerek portal hipertansiyon ve hepatik yetmezliğe neden olabilir. PVT, karaciğer kanseri, hepatit, siroz ve pankreatit gibi karaciğer ve pankreas hastalıkları ile ilişkili olabilir. Ayrıca, kan pıhtılaşması ile ilgili genetik bozukluklar, gebelik ve doğum kontrol hapları gibi durumlar da PVT riskini artırabilir. PVT semptomları, genellikle hafif veya yoktur. Ancak, bazı vakalarda karın ağrısı, karaciğer büyümesi, asit (karın şişliği), sarılık, gastrointestinal kanama ve portal hipertansiyon belirtileri görülebilir. PVT tanısı, ultrasonografi, doppler ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve karın bilgisayarlı tomografisi (BT) gibi görüntüleme testleri kullanılarak konulur. PVT tedavisi, pıhtıyı çözmek için antikoagülan ilaçlar (kanı sulandırma ilaçları) kullanmayı içerebilir. Bazı durumlarda, TIPS (transjuguler intrahepatik portosistemik şant) veya cerrahi müdahale gerekebilir. PVT'li hastaların takibi ve yönetimi, pıhtılaşma bozukluklarının varlığı ve altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Portal hipertansiyon, portal ven olarak adlandırılan karaciğer ile bağırsaklar arasındaki büyük damardaki basıncın yükselmesi durumudur. Bu durum, portal ven sistemi içindeki kanın serbestçe akamamasına neden olur ve karaciğerdeki kan akışı üzerindeki baskıyı artırır. Portal hipertansiyon, portal ven trombozu, siroz veya diğer karaciğer hastalıkları, karaciğer kanseri, hepatit, pankreatit, gebelik ve kan pıhtılaşması bozuklukları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Portal hipertansiyon, karaciğerdeki portakal ven sistemindeki basınç artışı nedeniyle, karaciğer fonksiyonlarında bozulmalara, karaciğerdeki damarlarda genişlemelere (varisler) ve karın bölgesinde sıvı birikimine (asit) neden olabilir. Ayrıca, portal hipertansiyon, böbrek yetmezliği, beyin kanaması ve varis kanaması gibi komplikasyonlarla ilişkili olabilir. Portal hipertansiyon semptomları, karaciğer hastalıkları ile ilgili diğer belirtilere benzer olabilir. Karın ağrısı, karaciğer büyümesi, iştah kaybı, kilo kaybı, sarılık, kolay morarma ve asit (karın şişliği) belirtileri görülebilir. Portal hipertansiyon tanısı, karın ultrasonografisi, Doppler ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve karın bilgisayarlı tomografisi (BT) gibi görüntüleme testleri kullanılarak konulur. Tedavi, altta yatan nedenin tedavisi, antikoagülan ilaçlar, diüretikler, beta-blokerler, TIPS (transjuguler intrahepatik portosistemik şant) gibi prosedürler veya cerrahi müdahaleyi içerebilir. Portal hipertansiyonlu hastaların takibi ve yönetimi, altta yatan nedenler ve semptomların şiddeti ile ilişkilidir.

TIPS, bu endikasyonlar için medikal veya endoskopik tedavilerin başarısız olduğu veya uygun olmadığı hastalarda kullanılır.

TIPS hangi durumlarda uygulanamaz?

Transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS) prosedürü, bazı durumlarda kontrendikedir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. TIPS prosedürü yapılması gereken hastaların öncelikle altta yatan karaciğer hastalığına ve genel sağlık durumuna göre değerlendirilmesi gerekmektedir. TIPS kontrendikasyonları şunları içerebilir:

Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu: TIPS prosedürü, karaciğer fonksiyonları düşük olan hastalarda kontrendikedir. Bu nedenle, karaciğer fonksiyonları öncelikle değerlendirilmeli ve TIPS prosedürü uygun değilse başka tedavi seçenekleri araştırılmalıdır.

Aktif enfeksiyon: Aktif enfeksiyonu olan hastalarda, TIPS prosedürü yapılmamalıdır. Bu nedenle, önceden tanı konmuş enfeksiyonlar tedavi edilmeli ve enfeksiyon bulgusu olan hastalar prosedür için uygun değildir.

Pulmoner hipertansiyon: TIPS prosedürü, pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda kontrendikedir. Bu nedenle, hastaların öncelikle pulmoner hipertansiyon açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kanser: Kanser hastalarında, TIPS prosedürü riskli olabilir. Bu nedenle, hastaların kanser açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer tıbbi durumlar: TIPS prosedürü, bazı tıbbi durumlarda da kontrendikedir. Örneğin, kanama bozukluğu olan hastalarda veya alerjik reaksiyon geçmişi olan hastalarda,polikistik böbrek hastalığı olan hastalarda TIPS prosedürü riskli olabilir.

TIPS prosedürü öncesinde, hastaların tam bir tıbbi geçmişi ve fizik muayenesi yapılmalı ve tıbbi durumlarına göre prosedür uygunluğu değerlendirilmelidir. TIPS prosedürünün yapılması gerektiğinde, prosedürü yapacak olan sağlık ekibi, hastanın risk faktörlerini en aza indirmek için özel önlemler alacaktır.

(TIPS) prosedürünün risk ve komplikasyonları nelerdir?

TIPS prosedürü genellikle minimal invaziv bir işlem olarak kabul edilir, ancak her tıbbi prosedürde olduğu gibi, bazı riskleri ve komplikasyonları vardır. TIPS prosedürü ile ilgili olası riskler ve komplikasyonlar şunları içerebilir:

Ölüm: TIPS işlemine bağlı ölüm oranı ilk 30 günde  yaklaşık % 3-5 civarındadır.

Kanama: TIPS prosedürü sırasında kanama oluşabilir. Bu kanama ciddi olabilir ve bazen hayatı tehdit edebilir.

Enfeksiyon: İşlem sırasında enfeksiyon riski vardır. Bununla birlikte, bu risk genellikle düşüktür ve antibiyotikler kullanılarak azaltılabilir.

İşlem sırasında ağrı: İşlem sırasında hafif ağrı veya rahatsızlık hissi olabilir.

Şant tıkanması: Şantın tıkanması, prosedürün başarısız olmasına neden olabilir ve tekrarlanması gerekebilir.

Şant trombozu: Şantın kan pıhtıları ile tıkanması, kan akışını engelleyebilir ve tedavi için tekrarlanması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği: Nadir durumlarda, TIPS prosedürü karaciğer yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Hepatik ensefalopati:  Hepatik ensefalopati, karaciğerin işlevinin bozulması nedeniyle toksik maddelerin beyne sızması sonucu oluşan bir durumdur. TIPS işlemi sonrasında, portal venin basıncının azaltılması, kanın daha hızlı bir şekilde karaciğerden geçmesine ve daha az detokse edilmesine neden olabilir. Bu nedenle, toksik maddelerin beyne ulaşması ve hepatik ensefalopati gelişmesi daha olası hale gelir. Hepatik ensefalopati belirtileri arasında hafif bir bilişsel bozukluk, zayıf koordinasyon ve yavaş reaksiyon hızı bulunabilir. Daha ciddi vakalarda, hasta koma haline gelebilir. TIPS işlemi sonrasında hepatik ensefalopati gelişirse, tedavi edilmesi gerekir.

Diğer komplikasyonlar: TIPS prosedürü sırasında diğer komplikasyonlar da meydana gelebilir, örneğin kalp krizi, inme veya akciğer problemleri gibi. İşleme bağlı komşu doku ve organ, damar yolu, safra yaralanmaları ve bunlara bağlı komplikasyonlar  da görülebilir.

TIPS prosedürü ciddi bir prosedürdür ve bu nedenle karar vermeden önce doktorla konuşmak önemlidir. Doktor, hastanın durumunu ve risklerini değerlendirecek ve prosedürün potansiyel yararlarına karşı potansiyel riskleri tartacaktır.

TIPS işleminin başarı oranları nedir?

Asitli ve kanamalı hastalarda TIPS prosedürünün başarı oranı, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Prosedürün başarı oranı, karaciğer sirozunun neden olduğu portal hipertansiyonun derecesi, hastanın genel sağlık durumu, tedaviye yanıt verme potansiyeli ve diğer faktörlere bağlı olacaktır. Genel olarak, yapılan çalışmalar, TIPS prosedürünün başarı oranının %80-90 arasında olduğunu göstermektedir. Ancak, bu oran hastalar arasında değişebilir ve bazı hastalarda TIPS prosedürü yeterli bir çözüm sağlamayabilir. Bu nedenle, asitli ve kanamalı hastaların tedavisi konusunda karar verirken, hastanın bireysel durumunu dikkate almak önemlidir. Uzman bir sağlık uzmanı, hastanın durumunu değerlendirerek en uygun tedavi planını belirleyecektir.

TIPS işlemi asidi ne kadar zaman sonra kontrol eder?

TIPS prosedürünün asit üzerindeki etkisi, hastanın durumuna ve asitin şiddetine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, TIPS prosedürü sonrasında hastaların %70-80'inde asitin azaldığı veya tamamen kaybolduğu gözlemlenmiştir. Ancak, TIPS prosedürünün asit üzerindeki etkisi hemen oluşmayabilir. Bazı hastalarda, asitin tamamen kaybolması birkaç hafta veya ay  sürebilir. Tedavinin etkisinin ne kadar süreceği hastanın durumuna bağlıdır.Bu nedenle, TIPS prosedürü sonrası hastaların durumu düzenli olarak izlenir ve gerekirse diğer tedavi seçenekleri uygulanır. TIPS prosedürü, asitin tedavisinde etkili bir yöntemdir ancak hastaların bireysel durumlarına göre etki süresi değişebilir.

TIPS  işlemi sonrasında karaciğer nakli yapılabilir mi?

TIPS işlemi sonrasında, karaciğer nakli gerektiren bazı durumlarda karaciğer nakli yapılabilir. Bununla birlikte, karaciğer nakli öncesi, hastanın durumu ve TIPS işlemi sonrası karaciğer fonksiyonları dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. Ayrıca, TIPS işlemi sonrasında bir süre takip edilmesi ve karaciğer nakli için uygun olup olmadığına karar vermek için doktorlarla birlikte görüşülmesi önerilir.

TIPS işleminin etkinliği ne kadar sürer?

TIPS işleminin ömrü, işlemin yapıldığı hastanın genel sağlık durumu, karaciğer fonksiyonları, portal ven basıncı, TIPS işlemi sırasında kullanılan stent tipi ve boyutu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Yapılan araştırmalar, TIPS işleminin çoğu hastada 2-5 yıl arasında etkili olduğunu göstermektedir. Ancak, TIPS işleminin ömrü hastanın takibine ve uygun şekilde bakımının yapılmasına bağlıdır. TIPS işlemi sonrası hastaların düzenli olarak takip edilmesi ve gerekli durumlarda tedavi edilmesi önemlidir.

YASAL UYARI

Bu sitenin amacı sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yöneliktir. Bu site herhangi bir ticari kaygı taşımamakta olup hastaları ve konu ileilgili doktorları bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Reklam, övünç, haksız rekabet kaygısı taşımamaktadır. Tanı ve tedavinin kesinlikle uzman bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir. Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisinde geçerliliği doğrulanmadan kullanılamaz. Bu sitedeki bilgiler konu ile ilgili tıbbi kılavuzlardan, güncel araştırmalardan, konu ile ilgili uzman kişilerin görüşlerinden faydalanılarak bilimsel doğruluğu ortaya koyularak kanıta dayalı tıp kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır.