VENA KAVA FİLTRESİ

İNFERİOR VENA KAVAYA FİLTRE TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRME (AYDINLATMA):

 Nedir?

Bacak damarlarından kanı alıp kalbe ileten geniş toplardamar olan vena kava inferior içine filtre yerleştirilmesidir. Filtre şemsiyeye benzer metal bir araçtır.

Niçin yapılır?

Bacak toplardamarlarında pıhtılaşma olduğunda bu pıhtılar bazen koparak kalbe oradan akciğerlere gider. Akciğer damarlarında tıkanma oluşur. Bu tıkanıklık hayatı tehdit edici bir durum oluşturabilir. İnferior vena kava filtresi bu pıhtıların akciğere ulaşmasını engellemek için takılır. Ortalama işlem 1 saat sürer

Nasıl yapılır?

Filtre genellikle kasıktan bazen boyundaki toplardamardan girilerek yerleştirilir. Giriş bölgesine ilaç sürülerek mikroplardan temizlenir. Giriş yeri açık kalacak şekilde hastanın üzerine steril(mikropsuz) örtü örtülür. Giriş yerine ağrı duyusunu ortadan kaldıran ilaç(lokal anestezik) enjekte edilir. Giriş toplardamarına iğne ile girilir ve buradan vena kava inferiora kateter yerleştilir. Önce anjiografi yapılarak anatomi belirlenir. Anjiyografi kateteri çıkarılıp filtreyi taşıyan kateter vena kava inferior içine iletilir ve uygun bölgede damar içinde serbestleştirilir.

Filtre yerleştirmeden önce yapılması gerekli işlemler:

1- İşlemden önce hasta en az 8 saat aç olmalıdır. İşlemden 8 saat önceye kadar sıvı alımı devam etmelidir. Bundan sonra sıvı alımı damar yoluyla yapılacaktır. Acil durumda bu şart aranmaz.

2-İşlemden önce kanın pıhtılaşma özelliklerini gösteren hemostaz testleri (INR, APTT, fibrinojen, trombosit sayımı) ve kan ile bulaşan hastalıklar için (Hbs, HIV ve HCV) testler yapılmış olmalıdır. Hemostaz testleri istenilen seviyede değilse pıhtılaşmayı önleyen ilaçların alımının kesilmesi ve uygun tedavi verilmesi gerekir.

Filtre yerleştirmeden sonra yapılması gerekli işlemler:

 İşlem bittikten sonra giriş yeri el ile basılarak kanama durdurulacaktır. Kanama durdurulduktan sonra tekrar kanama olmaması için, giriş yeri üzerine kum torbası konacaktır.

 Hasta işlem sonrası en az 4 saat yatakta bacağını bükmeden düz olarak yatacaktır. Bu süre zarfında ihtiyaçları için kalkmayacaktır. İşlemden sonra aksi söylenmedikçe yemek yenilebilir. Kontrast maddenin bazı yan etkilerinin oluşmaması için bol miktarda sıvı alımı faydalı olacaktır. Hasta bir süre hastanede gözlem altında tutulacaktır.

İşleminin Riskleri ve Komplikasyonları

1- Filtre yerleştirildikten sonra yer değiştirebilir

2- Filtrenin damara tutunmasını sağlayan kancaları vena kava inferior duvarını delip komşuluğundaki aorta’ da(ana atardamar), üreter’ de(idrar borucuğu) veya oniki parmak bağırsağında zedelenme oluşturabilir.

3- Ölüm (<%1)

 

IVC FİLTRESİ YERLEŞTİRME ANİMASYONU

 

YASAL UYARI

Bu sitenin amacı sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yöneliktir. Bu site herhangi bir ticari kaygı taşımamakta olup hastaları ve konu ileilgili doktorları bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Reklam, övünç, haksız rekabet kaygısı taşımamaktadır. Tanı ve tedavinin kesinlikle uzman bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir. Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisinde geçerliliği doğrulanmadan kullanılamaz. Bu sitedeki bilgiler konu ile ilgili tıbbi kılavuzlardan, güncel araştırmalardan, konu ile ilgili uzman kişilerin görüşlerinden faydalanılarak bilimsel doğruluğu ortaya koyularak kanıta dayalı tıp kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır.