Tiroid nodüllerinde yakma tedavisi uzun dönemde güvenli ve etkili midir?

23.10.2021 09:14

Benign Tiroid Nodüllerinin Termal Ablasyonunun Uzun Dönem Sonuçları: Sistematik Bir Gözden Geçirme ve Meta-Analiz

Se Jin Cho 1 2, Jung Hwan Baek 1, Sae Rom Chung 1, Young Jun Choi 1, Jeong Hyun Lee 1

Endocrinol Metab (Seoul) . 2020 Jun;35(2):339-350. doi: 10.3803/EnM.2020.35.2.339. Epub 2020 Jun 24. PMID: 32615718 PMCID: PMC7386110 DOI: 10.3803/EnM.2020.35.2.339

ÖZET

Arka plan: Ultrason eşliğinde termal ablasyonlar, benign tiroid nodüllerinin tedavisinde ana seçeneklerden biri haline gelmiştir. Benign tiroid nodüllerinin termal ablasyonunun etkinliğini belirlemek için, 3 yıldan uzun süreli takipleri olan çalışmaların bir meta-analizini yaptık.

Yöntemler: 25 Ağustos 2019'a kadar yayınlanmış, termal ablasyon ile tedavi edilen iyi huylu tiroid nodülleri olan hastaları bildiren ve 3 yıldan fazla takip verileri olan çalışmalar için veritabanları arandı. Veri çıkarma ve kalite değerlendirmesi, PRISMA yönergelerine göre yapıldı. Analiz, 3 yıl veya daha fazla süreyle ablasyona uğramış nodüllerin seri hacim küçültme oranlarını (VRR'ler) ve takip sırasında ablasyonun olumsuz etkisini ortaya çıkardı. Radyofrekans ablasyon (RFA) ve lazer ablasyon (LA) alt grup analizinde karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Ablasyona uğramış nodüller için birleştirilmiş VRR'ler, 12 aydan önce hızlı hacim azalması, 12 ila 36 ay arasında bir plato ve 36 aydan sonra daha fazla hacim azalmasının ortaya çıktığını göstererek, tedavi etkinliğinin uzun süreli idamesini gösterdi. Termal ablasyonun kabul edilebilir komplikasyon oranı %3,8 idi. Ayrıca, nodül ablasyonu uygulanan hastalarda takip süresi boyunca beklenmeyen gecikmeli komplikasyon görülmedi. Alt grup analizinde, havuzlanmış VRR ve gecikmiş cerrahi uygulanan hasta sayısı açısından RFA'nın LA'dan üstün olduğu gösterildi.

Sonuç: Termal ablasyonlar, 3 yılı aşkın uzun bir takip analizinin gösterdiği gibi, benign tiroid nodüllerinin tedavisinde güvenli ve etkili yöntemlerdir. Ek olarak, RFA, benign tiroid nodüllerinin tedavisi için, daha az yeniden büyüme ve daha az gecikmeli cerrahi ile lazer ablasyon ile karşılaştırıldığında üstün hacim küçültme oranlarını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Meta-analiz; Tiroid adenomu; Radyofrekans ablasyonu.

Yorum: Tiroid nodüllerinde termal ablasyon işlemlerinin uzun dönemde etkili olup olmadığını araştıran ve sorgulayan bu metaanalizde özellikle 3 yılı aşkın takiplerde bu tedavi yöntemlerinin güvenli ve etkili olduğu ortaya konmuştur. Tedavi sonrasında nodül boyutlarında ilk 12 ayda ve 36. aydan sonra küçülmeler tespit edilmiştir. Bu çalışmanın öne çıkan noktalarından bir diğeri ise RF ablasyonun laser ablasyona göre daha üstün hacim küçülmesi sağlamasıdır. 

Geri